0916.970.303

Khu thương xá Vĩnh Trung

Thông tin dự án

Tên dự án: Khu thương xá Vĩnh Trung
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh
Hạng mục: Thi công
Khởi công: Năm 2022
Địa điểm: Đà Nẵng
Đơn vị thực hiện: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Trúc Xưa

    TƯ VẤN NGAY