0916.970.303

Trụ sở UBND Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Thông tin dự án

Tên dự án: Trụ sở văn phòng làm việc, UBND Huyện Điện Bàn
Chủ đầu tư: UBND Huyện Điện Bàn
Hạng mục: Thiết kế
Khởi công: Năm 2010
Địa điểm: Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
Đơn vị thực hiện: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Trúc Xưa

    TƯ VẤN NGAY